IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY / EKPLORASI


IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D MARET 2018 (AKTIF)

No
PROVINSI
S/D 2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
1
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
1
679,00
-
-
1
679,00
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
 
-
-
-
1
4.804,26
4
27.431,12
-
-
5
32.235,38
6
-
-
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
51,24 
         
5
             
21.583,42
         
-
            
-
             
6
 
21.634,66
7
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
164,00 
        
-  
                         
         
-
                 
-
             
1
164,00
8
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
50,00  
        
-  
                         
         
-
              
-
             
1
50,00
9
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
10
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
11
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                        
-  
12
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
         
1
                     
4,98
         
-
                   
-
             
1
            
4,98
13
        
-  
                         
-  
        
                         
-  
        
                         
488,28
         
-
              
-
         
-
              
-
             
1
  
488,28
14
     
-  
                      
-  
      
-  
                       
-  
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
         
-  
                         
-  
15
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
2  
                         
177,99 
         
3
              
157,34
        
-  
                         
-
             
5
  
335,33
16
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
                         
4,38  
         
-
              
-
             
1
   
4,38
17
    
-  
                     
-  
    
-  
                         
-  
      
-  
             
-  
     
-  
                     
-  
        
-  
                         
-  
          
-  
  
-  
18
    
1
    
70.618,00
-  
-  
    
-  
             
-
     
-
     
-
   
-
           
-
1
 
70.618,00
19
-  
           
-  
       
-  
              
-  
    
-  
                  
-  
     
-  
                   
-  
      
-  
                      
-  
           
                             
-  
20
    
-  
                       
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
          
-  
                             
-  
21
        
-  
                     
-  
        
-
             
-
        
1
                    
427.961,12
        
1
           
586.478,06
        
-
          
-
          
2
      
1.014.439,18
22
        
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
     
-  
                     
-  
       
                       
31.916,98 
        
-  
                         
-  
          
2  
                           
31.916,98   
23
    
-  
                      
-  
      
-  
                         
-  
     
1  
                      
13,17
       
4
           
22.738,46
       
-
                 
-
           
5
             
22.751,63
24
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
        
-  
                         
-  
             
-
             
-
25
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
     
-  
                     
-  
       
1
            
8.908,23
      
                       
3.041,13
             
2
               
11.949,36
26
     
-  
                      
     
-  
                       
-  
      
                     
12.820,68  
     
1  
                      
684,76  
         
-
              
-
             
2
               
13.505,44
27
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
      
1  
                      
28.389,50  
     
2  
                      
6.014,34
         
-
            
-
            
3
              
34.403,84
28
        
-
            
-
      
                         
-  
     
-
                     
-
     
-  
                      
       
-
                       
-
            
-
                
-
29
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
      
-  
                       
-  
             
-
                 
-
30
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
           
-  
                         
-  
           
-  
                          
-  
31
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
       
-  
                      
-  
       
-
                 
-
        
-  
                         
-  
             
-
                       
-
32
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
      
1  
                      
5.464,42  
        
-
           
-
        
-
                         
-
          
1
                
5.464,42
33
     
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
       
1  
                      
203,61 
        
2
                 
14.409,31
        
-
           
-
            
3
                
14.612,92
34
     
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
-
                
-
       
-  
                        
-  
            
-
                     
-
TOTAL
 
1
          
70.168,00
       
0
            
0
      
13
                  
480.588,27
       
28
          
721.010,38
      
1
        
3.041,13
         
43
               
1.275.257,78
 
 
 
Copyright © SIPKH 2012 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia