IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY / EKPLORASI


>

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D JANUARI 2021 (AKTIF)

No
PROVINSI
S/D 2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
1
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
19.236,00
1
13.216,91
2
32.452,91
3
-
-
-
-
-
-
1
679,00
1
3.185,46
2
3.864,46
4
-
-
-
-
-
-
-
-
2
4,21
2
4,21
5
-
 
-
-
-
-
-
3
122,87
1
1,05
4
123,92
6
-
-
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
         
5
             
828,67
         
1
            
9,45
             
6
 
838,12
7
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
        
-  
                         
         
-
                 
-
             
-
-
8
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
                         
        
-  
                         
         
1
              
50,00
             
1
50,00
9
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
10
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
11
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                        
-  
12
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
         
1
                     
2,45
         
-
                   
-
             
1
            
2,45
13
        
-  
                         
-  
        
                         
-  
        
-
                         
-
         
-
              
-
         
1
              
662,50
             
1
  
662,50
14
     
-  
                      
-  
      
-  
                       
-  
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
         
-  
                         
-  
15
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
         
4
              
4.842,65
        
                         
-
             
4
  
4.842,65
16
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-
                         
-
         
1
              
7,95
             
1
   
7,95
17
    
-  
                     
-  
    
-  
                         
-  
      
-  
             
-  
     
-  
                     
-  
        
-  
                         
-  
          
-  
  
-  
18
    
1
    
70.618,00
-  
-  
    
1  
             
13.767,00
     
3
     
3.810,28
   
1
           
8.009,33
6
 
96.204,61
19
-  
           
-  
       
-  
              
-  
    
-  
                  
-  
     
1  
                   
2,50  
      
-  
                      
-  
           
1
                             
2,50     
20
    
-  
                       
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
          
-  
                             
-  
21
        
-  
                     
-  
        
-
             
-
        
3
                    
46.469,94
        
4
           
8.781,10
        
5
          
11.557,82
          
12
      
66.808,86
22
        
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
     
-  
                     
       
                       
 480,85
        
1  
                         
5.040,08
          
                           
5.520,93  
23
    
-  
                      
-  
      
-  
                         
-  
     
-  
                      
-
       
1
           
8.260,32
       
3
                 
5.150,85
           
4
             
13.411,17
24
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
1
            
4.080,00
        
-  
                         
-  
             
1
             
4.080,00
25
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
     
-  
                     
-
       
-
            
-
      
                       
9.248,08
             
3
               
9.248,08
26
     
-  
                      
     
-  
                       
-  
      
-
                     
-
     
-  
                      
-
         
-
              
-
             
-
               
-
27
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
      
-  
                      
-
     
-  
                      
-
         
-
            
-
            
-
              
-
28
        
-
            
-
      
                         
-  
     
-
                     
-
     
-  
                      
-
       
-
                       
-
            
-
                
-
29
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
      
-  
                       
-  
             
-
                 
-
30
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
           
-  
                         
-  
           
-  
                          
-  
31
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
       
-  
                      
-  
       
-
                 
-
        
1
                         
15,49   
             
1
                       
15,49
32
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
      
                      
-
        
2
           
9.504,65
        
-
                         
-
          
2
                
9.504,65
33
     
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
-
                 
-
        
2
           
100,38
            
2
                
100,38
34
     
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
2
                
20.269,90
       
1  
                        
3.776,73  
            
3
                     
24.046,63
TOTAL
 
1
          
70.168,00
       
0
            
0
      
4
                  
60.236,94
       
30
          
80.901,24
      
26
        
60.036,29
         
61
               
271.792,47
 
 
 
Copyright © SIPKH 2021 Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia