IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY / EKPLORASI


>

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D NOVEMBER 2021 (AKTIF)

No
PROVINSI
S/D 2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
1
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
13.216,91
2
8.481,47
3
21.698,38
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
1
2,43
1
12,79
2
15,22
5
-
 
-
-
-
1
97,95
1
1,05
1
7,20
3
106,20
6
-
-
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
5,89
         
1
             
9,45
         
-
            
-
             
2
 
15,34
7
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
        
-  
                         
         
-
                 
-
             
-
-
8
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
                         
        
1  
                         
50,00
         
1
              
8.355,17
             
2
8.405,17
9
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
10
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
11
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                        
-  
12
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
2,45
         
-
                     
-
         
-
                   
-
             
1
            
2,45
13
        
-  
                         
-  
        
                         
-  
        
-
                         
-
         
-
              
-
         
1
              
493,46
             
1
  
493,46
14
     
-  
                      
-  
      
-  
                       
-  
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
         
-  
                         
-  
15
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
1.263,48
         
-
              
-
        
                         
1.303,00
             
2
  
2.566,48
16
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1
                         
7,95
         
-
              
-
             
1
   
7,95
17
    
-  
                     
-  
    
-  
                         
-  
      
-  
             
-  
     
-  
                     
-  
        
-  
                         
-  
          
-  
  
-  
18
    
1
    
70.618,00
-  
-  
    
-  
             
-
     
-
     
-
   
2
           
21.776,33
3
 
92.394,33
19
-  
           
-  
       
-  
              
-  
    
1  
                  
2,50  
     
-  
                   
-  
      
-  
                      
-  
           
1
                             
2,50     
20
    
-  
                       
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
          
-  
                             
-  
21
        
-  
                     
-  
        
3
             
46.469,94
        
2
                    
6.527,57
        
4
           
5.695,01
        
1
          
5.862,81
          
10
      
64.555,33
22
        
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
     
-  
                     
       
                       
5.040,08
        
1  
                         
1.385,10
          
                           
6.425,18  
23
    
-  
                      
-  
      
-  
                         
-  
     
-  
                      
-
       
2
           
4.065,35
       
2
                 
6.542,68
           
4
             
10.608,03
24
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
        
1  
                         
4.080,00  
             
1
             
4.080,00
25
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
     
-  
                     
-
       
3
            
9.248,08
      
                       
-
             
3
               
9.248,08
26
     
-  
                      
     
-  
                       
-  
      
-
                     
-
     
-  
                      
-
         
1
              
984,00
             
1
               
984,00
27
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
      
-  
                      
-
     
-  
                      
-
         
1
            
17.239,28
            
1
              
17.239,28
28
        
-
            
-
      
                         
-  
     
-
                     
-
     
-  
                      
-
       
2
                       
160,75
            
2
                
160,75
29
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
      
-  
                       
-  
             
-
                 
-
30
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
           
-  
                         
-  
           
-  
                          
-  
31
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
       
-  
                      
-  
       
1
                 
15,49   
        
1
                         
1.131,84   
             
2
                       
1.147,33
32
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
      
                      
-
        
-
           
-
        
6
                         
17.082,29
          
6
                
17.082,29
33
     
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
2
                 
100,38
        
-
           
-
            
2
                
100,38
34
     
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
       
1  
                      
2.974,16
        
-
                
-
       
1  
                        
3.776,73  
            
2
                     
6.750,89
TOTAL
 
1
          
70.168,00
       
3
            
46.469,94
      
8
                  
10.874,00
       
19
          
37.452,18
      
26
        
98.,674,90
         
57
               
264.089,02
 
 
 
Copyright © SIPKH 2021 Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia