IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY / EKPLORASI


> >

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG S/D JUNI 2019 (AKTIF)

No
PROVINSI
S/D 2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
Unit 
Luas 
1
-
 
-
-
-
-
1
10,72
-
-
1
10,72
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
1
679,00
-
-
-
-
1
679,00
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
 
-
-
-
1
4,20
-
-
2
118,67
3
122,87
6
-
-
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
5,89
         
1
             
3,82
         
1
            
756,62
             
3
 
766,33
7
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-
        
-  
                         
         
-
                 
-
             
-
-
8
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
                         
        
-  
                         
         
-
              
-
             
-
-
9
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
10
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                         
-  
11
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
            
-  
                        
-  
12
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
4,98  
         
1
                     
8,87
         
-
                   
-
             
2
            
13,85
13
        
-  
                         
-  
        
                         
-  
        
                         
-
         
2
              
757,06
         
-
              
-
             
2
  
757,06
14
     
-  
                      
-  
      
-  
                       
-  
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
         
-  
                         
-  
15
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
1  
                         
3,00 
         
1
              
1.303,00
        
                         
175,86
             
3
  
1.481,86
16
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
-  
                         
-  
        
                         
         
1
              
114,46
             
1
   
114,46
17
    
-  
                     
-  
    
-  
                         
-  
      
-  
             
-  
     
-  
                     
-  
        
-  
                         
-  
          
-  
  
-  
18
    
1
    
70.618,00
-  
-  
    
-  
             
-
     
-
     
-
   
1
           
955,00
2
 
71.573,00
19
-  
           
-  
       
-  
              
-  
    
-  
                  
-  
     
-  
                   
-  
      
-  
                      
-  
           
                             
-  
20
    
-  
                       
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
          
-  
                             
-  
21
        
-  
                     
-  
        
-
             
-
        
-
                    
-
        
3
           
46.469,94
        
1
          
900,60
          
4
      
47.370,54
22
        
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
     
-  
                     
       
                       
        
1  
                         
480,85
          
1  
                           
480,85 
23
    
-  
                      
-  
      
-  
                         
-  
     
-  
                      
-
       
2
           
7.436,31
       
1
                 
3.891,94
           
3
             
11.328,25
24
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
        
2  
                         
4.081,50  
             
2
             
4.081,50
25
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
     
1  
                     
8.908,23   
       
1
            
3.041,13
      
                       
-
             
2
               
11.949,36
26
     
-  
                      
     
-  
                       
-  
      
                     
-
     
1  
                      
12.820,60
         
-
              
-
             
1
               
12.820,60
27
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
      
-  
                      
-
     
1  
                      
28.389,50
         
-
            
-
            
1
              
28.389,50
28
        
-
            
-
      
                         
-  
     
-
                     
-
     
1  
                      
3.653,48 
       
2
                       
160,75
            
3
                
3.814,23
29
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                      
-  
         
-
            
-
      
-  
                       
-  
             
-
                 
-
30
     
-  
                      
-  
     
-  
                         
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-  
           
-  
                         
-  
           
-  
                          
-  
31
     
-  
                     
-  
     
-  
                         
-  
       
-  
                      
-  
       
-
                 
-
        
-  
                         
-  
             
-
                       
-
32
     
-  
                      
-  
     
-  
                       
-  
      
-  
                      
-
        
1
           
5.464,42
        
2
                         
9.504,65
          
3
                
14.969,07
33
     
-  
                     
-  
     
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
-
                 
-
        
-
           
-
            
-
                
-
34
     
-  
                      
-  
       
-  
                        
-  
       
-  
                      
-
        
-
                
-
       
2  
                        
20.269,90 
            
2
                     
20.269,90
TOTAL
 
1
          
70.168,00
       
0
            
0
      
6
                  
9.605,30
       
16
          
109.358,85
      
17
        
41.410,80
         
40
               
230.992,95
 
 
 
Copyright © SIPKH 2019 Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia